Hero Image
- Josef Remeš a Sandra Juránková

Odstupové vzdálenosti staveb

Praktické minimum pro odstupové vzdálenosti staveb obsahující schemata, komentář z pohledu práva a vybrané judikáty.

O projektu

Pro umístění stavby na pozemku je nutné dodržet řadu podmínek, které stanoví příslušné předpisy (zákony, vyhlášky a související normy). Patří mezi ně i požadavky na odstupové vzdálenosti (tzn. vzdálenosti od okraje pozemku a okolních staveb).

Informace spojené s tímto tématem v kontextu zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. najdete včetně právních souvislostí i judikátů najdete v praktickém minimu pro odstupové vzdálenosti staveb.

Vzájemné odstupy staveb

Praktické minimum bylo vytvořeno ve spolupráci s JUDr. Sandrou Juránkovou a velký dík za odbornou konzultaci a doplnění patří Odboru stavebního řádu a životního prostředí, Kanceláře veřejného ochránce práv.

E-book

E-book Odstupové vzdálenosti staveb – Praktické minimum můžete získat po vyplnění formuláře a zadání e-mailu.

Pomůcka

Schemata vychází z pomůcky Vzájemné odstupy staveb, kterou lze stáhnout na webu Stavební příručka

Pomůcka Vzájemné odstupy staveb

Odstupy staveb a Nový stavební zákon

V roce 2023 nabyde účinnosti nový Stavební zákon, který nahradí dosavadní právní úpravu (tzn. stavební zákon z r. 2006), přesto se člověk může dostat do situace, kdy potřebuje řešit požadavky na odstupové vzdálenost v kontextu následujících předpisů:

  • Zákon č. 183/2006 Sb.: o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb.: o technických požadavcích na stavby.
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb.: o obecných požadavcích na využívání území.